Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Obiekt prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, oraz gastronomicznych.

2. Goście obiektu korzystający z jego usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości obiektu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Opłaty za zakwaterowanie w obiekcie, oraz wyżywienie określa „Cennik usług” umieszczony na stronie internetowej obiektu.

5. Należność za pobyt: 50 % zaliczki za pobyt płatne na konto podane w potwierdzeniu rezerwacji, pozostała część wraz z opłatą klimatyczną wg stawek ustalonych przez Urząd Gminy pobierana jest w dniu przyjazdu przy wmeldowaniu.

6. Goście obiektu Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości . Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

8. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest monitorowany, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

10. Obiekt nie przyjmuje pobytów ze zwierzętami.

11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gościa. Każdy gość ma prawo do pozostawienia depozytu w recepcji obiektu.

12 W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00

13. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kart) obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ( poza wyznaczonymi miejscami). Złamanie zakazu jest równoznaczne z pokryciem kary w wysokości 1000 PLN.

16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

17. Zadatek na poczet rezerwacji zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup , zakładowych , kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

20. W obiekcie zabronione jest: - zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących gośćmi obiektu) w pokojach bez zgody kierownictwa - zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotów kosztów.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

25. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.marina-mielno.pl , w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach obiektu. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i kierownictwo Marina Mielno. Z widokiem na jezioro i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

26. Aby uzyskać połączenie z Internetem Wi-Fi należy odnaleźć sieć o nazwie Marina oraz wpisać hasło : marinalato2015

27. Regulamin korzystania z opasek na rękę z logo „Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro”:

Obiekt Marina – Mielno. Z widokiem na jezioro wprowadza dla swoich gości opaski na rękę na okres letni. Opaski będą wydawane dla każdego gościa, który wykupił pobyt ze śniadaniem i obiadokolacją w pakiecie w momencie zameldowania przy recepcji. Każdy gość wchodzący do restauracji na posiłek z pakietu jest zobowiązany okazać kelnerowi opaskę, tzn. mieć ją widoczną dla kelnera. Opaski podlegają zwrotowi podczas wymeldowania.

Życzymy udanego wypoczynku

Zespół Marina Mielno Z widokiem na jezioro